top of page
Arkitekttegnet hus med innebygget benk med trevarer fra Trekompaniet

Spesialiteter

Vi leverer etter dine ideer.

Vi skaper det beste miljøet

(SIDEN 2016)

Hva betyr egentlig miljø for oss? Miljø er viktig. Bærekraft er viktig. Det du tenker om miljø er viktig. Vi er fokuserte på miljø, men ikke bare det grønne skiftet. Vi tenker at miljø handler om mye mer enn fotavtrykk og CO2 kvoter. Miljø for oss handler også om hvordan vi har det med oss selv og hverandre. Om vi har et godt arbeidsmiljø, vil det påvirke hvordan og hvorfor vi jobber, som igjen vil påvirke uttrykket på det vi leverer. For oss handler miljø også om det estetiske miljøet. Det vi omgir oss med påvirker også hvordan vi har det. Gode miljøer er steder hvor vi liker å være sammen, og hvor vi kan være alene. Samtidig er vi opptatt av å produsere trevirke som er ment for å vare.
Fra skog til hjem. Treverk skapt for livet.

 

Trekompaniet skaper det beste miljøet i alle ledd, og for fremtiden.

Simon fra trekompaniet hjelper en kunde
Trond behandler tre hos trekompaniet

Treverk skapt for livet.

Vår visjon

Vi skal være foretrukken leverandør av spesialtilpasset trevirke av ypperste kvalitet og utførelse

Fra skog til hjem.

Hils på laget vårt

bottom of page